Μάιος 2021

Η Chemix εγκατέστησε και λειτουργεί καινούργιο ERP

Η Chemix εγκατέστησε και λειτουργεί καινούργιο ERP

Η Chemix εγκατέστησε και λειτουργεί καινούργιο ERP (SoftOne) που της αυξάνει τις δυνατότητες να εκμεταλλευθεί τις τελευταίες ψηφιακές εφαρμογές.