Φεβρουάριος 2021

Η Chemix αυξάνει την χωρητικότητα της κεντρικής της αποθήκης

Η Chemix αυξάνει την χωρητικότητα της κεντρικής της αποθήκης

Η Chemix αυξάνει κατά 1000 παλετοθέσεις την χωρητικότητα της Κεντρικής της Αποθήκης στην Αθήνα.