Οκτ 2020

Η Chemix αυξάνει τα αποθέματα της σε Α’ ύλες που βοηθάνε τον περιορισμό και καταπολέμηση της Covid-19.

Η Chemix αυξάνει τα αποθέματα της σε Α’ ύλες που βοηθάνε τον περιορισμό και καταπολέμηση της Covid-19.

Η Chemix αυξάνει τα αποθέματα της σε Α’ ύλες που βοηθάνε τον περιορισμό και καταπολέμηση της Covid-19.