Απρίλιος 2020

Αντιμετωπίζοντας τον COVID-19

Αντιμετωπίζοντας τον COVID-19

Με την έλευση της πανδημίας Covid-19, η Chemix έλαβε άμεσα τα, από τους ειδικούς, προτεινόμενα μέτρα που συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • • Εργασία του προσωπικού εξ αποστάσεως, όπου αυτό είναι εφικτό.
  • • Εγκατάσταση Σταθμού Αυτόματης Θερμομέτρησης (ΣΑΘ) προκειμένου να εισέρχονται το προσωπικό και οι επισκέπτες στην εταιρεία.
  • • Επιβολή Χρήσης Μάσκας καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στους χώρους της εταιρείας.
  • • Εγκατάσταση Αυτόματων Αερόθερμων Στεγνωτήρων Χεριών.
  • • Σύσταση συχνής πλύσης & απολύμανσης Χεριών.
  • • Διατήρηση κοινωνικών αποστάσεων (min. 2m) εντός των χώρων της εταιρείας